DRG - Deutsche Reichsbahn Gesellschaft
VT 137158
Hersteller: MAN Nürnberg
Fabriknummer: 127371
Baujahr: 1935
Gattung: BC4ivT
Status: Fahrzeug ist museal/als Denkmal erhalten
Indienststellung: 08.02.1936
11.02.1936 an Bw Karlsruhe P
20.11.1946 an Bw Offenburg
14.07.1948 an Bw Landau
29.09.1949 an Bw Koblenz-Mosel
Ausmusterung: 06.09.1949
Änderungsmitteilung
Deutsche Bundesbahn

Fahrzeugnummer: VT 38 002
Zugang: 07.09.1949
Abgang: 27.12.1960
Verbleib: umgebaut
Deutsche Bundesbahn

Fahrzeugnummer: 6210 Kar (Tunnelmesswagen)
Zugang: 12.03.1965
Deutsche Bundesbahn

Fahrzeugnummer: 712 001-7
Zugang: 01.01.1968
Abgang: 01.01.1994
Verbleib: Fahrzeug wurde verkauft an DGEG - Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen
DGEG - Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen

Fahrzeugnummer: 712 001-7
Zugang: 13.10.1993

Bemerkungen:
01.10.1949 an Bw Friedrichshafen, 15.07.1950 an Bw Konstanz, 06.05.1953 an Bw Karlsruhe P, 01.06.1958 an Bw Konstanz bis Ausmusterung. Danach Umbau zu Tunnelmesswagen BD Kalrsruhe.


712 001-7 am 14.08.2010 im Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen.
Bildautor: Thomas Hoog

Tunnelmeßwagen 712 001-7 (ehem. VT 137 158) im Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen am 14.08.2010.
Bildautor: Thomas Hoog